Turnusy rehabilitacyjne w Ostródzie

Szanowni Państwo

w Nowym Roku 2023 w Domu Polonii w Ostródzie organizujemy turnusy rehablitacyjne dla dzieci chorych z Ukrainy.

Turnusy odbędą się w terminach: 19.01 – 24.01. 2023 i 25.01 – 31.01.2023. Przeznaczone są dla dzieci (od 0.r.ż do 18 r.ż.), które urodziły się na Ukrainie. Na turnus dziecko musi przyjechać z opiekunem prawnym (mamą, babcią, inną wyznaczoną przez rodzica osobą, która podejmie się opieki na czas trwania pobytu). Dodatkowo, brana jest możliwość przyjazdu z rodzeństwem.

Podczas turnusu zapewniamy zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej. Pobyt jest bezpłatny. Zorganizowany zostanie transport z Warszawy i do Warszawy dla chętnych osób. Jeśli będzie chętna grupa, zorganizujemy także transport ze Lwowa.

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które aktualnie mieszkają w Ukrainie. Uczestnicy będą kwalifikowani adekwatnie do posiadanej przez nas bazy rehabilitacyjnej oraz sprzętu i specjalności naszej kadry.

Więcej informacji: Anna Młynarczyk – 798 690 123 lub a.mlynarczyk@swp.org.pl

Aby zakwalifikować się na turnus, należy wypełnić poniższy formularz do dnia 29.12.2022. Odezwiemy się z odpowiedzią zwrotną do 31.12.2022