Asystent dziecka w szkole

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli uchodźców z Ukrainy na kurs metodyczny w formule on-line “Asystent dziecka w szkole”, który odbędzie się w dniach 11.01.2023 – 20.02.2023.

Kurs złożony jest z 8 spotkań w godzinach wieczornych (20:00 – 21:30) na platformie ZOOM. Opiekę mentorską sprawuje pani prof. Halina Grzymała – Moszczyńska.

Zagadnienia:

  1. Prawo oświatowe w pigułce
  2. Kultura polska a kultura ukraińska
  3. Praca z gronem pedagogicznym
  4. Praca z rodzicami
  5. Praca z uczniami w szkole polskiej
  6. Elementy oświatowego języka polskiego
  7. Ja i psycholog.

Spotkania odbędą się: 11.01, 18.01, 20.01, 25.01, 27.01., 01.02, 08.02, 15.02.2023 w godz. 20:00 – 20:30.

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Aby zapisać się na kurs, proszę o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.12.2022. Wybrane osoby poinformujemy o zakwalifikowaniu ok. 05.01.2022

Kurs realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program aktywizacji cudzoziemców na lata 2022 – 23.”