Dwujęzyczność i dwukulturowość

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne do Ostródy w dniach 21 – 22.04.2023 r. pt. Dwujęzyczność i dwukulturowość. Dziecko z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.

PROGRAM SZKOLENIA:

Piątek, 21.04.2023

  • 14:00 – 15:30 Blok teoretyczny
  • 15:45 – 18:00 Blok warsztatowy
  • 19:00 – Zajęcia ruchowe

Sobota, 22.04.2023

  • 09:00 – 10:30 Blok warsztatowy
  • 10:45 – 13:00 Praca metodą projektu
  • 14:00 – 15:30 Zajęcia praktyczne

Zajęcia poprowadzą:

prof. Zofia Chlipalska – Wodniecka, która jest profesorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta. Prowadzi badania nad konsekwencjami dwujęzyczności oraz neuropoznawczymi  mechanizmami umożliwiającymi posługiwanie się więcej niż jednym językiem. Jest autorką ponad 50 publikacji. Aktualnie prowadzi badania naukowe w ramach grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także jako partner międzynarodowych projektów Innovative Training Networks „Multilingual Mind” (Horyzont 2020) oraz Partnership for Research and Education (National Science Foundation). Jest również popularyzatorką wiedzy psychologicznej. Była pomysłodawczynią i pełniła funkcję redaktora naukowego projektu „Wszystko o dwujęzyczności” realizowanego w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2015 i 2016 r., finansowanego przez MSZ (2015) i Senat RP (2016). Jest założycielką i dyrektorką krakowskiego oddziału międzynarodowej organizacji Bilingualism Matters, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności. Oddział ten prowadzi m.in. spotkania z rodzicami dzieci dwujęzycznych oraz praktykami pracującym z takimi dziećmi. Kształci także praktyków do pracy z osobami z doświadczeniem migracji, m.in. dzięki międzynarodowemu projektowi  TEAM Erasmus Plus Strategic Partnership. 

dr Krystian Barzykowski – Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zespołu badawczego Applied Memory Research Laboratory. Od 2009 członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychologią pamięci (w szczególności pamięcią epizodyczną i autobiograficzną, elementarnymi procesami przywoływania wspomnień), diagnozą psychologiczną oraz psychologią międzykulturową. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych, publikuje w najlepszych czasopismach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jego badania finansowane są m.in przez Narodowe Centrum Nauki, jest też stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył szkołę trenerską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) uzyskując rekomendacje trenerskie HFPC do popularyzowania wiedzy i prowadzenia warsztatów w zakresie wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Kierował pracami nad adaptacją psychometryczną polskich wersji Kwestionariusza Kompetencji Kulturowych oraz Skalą Inteligencji Kulturowej. Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Książka ta została wyróżniona rekomendacją Rady Europy jako przykład tzw. dobrych praktyk.

KOSZT SZKOLENIA: 200 PLN

Cena obejmuje:

  • dwa noclegi
  • pełne wyżywienie
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • materiały szkoleniowe

Dane do przelewu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

ILOŚĆ MIEJSC: 

Ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 14 kwietnia 2023 r.