Słuch w komunikacji społeczeństw świata

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli serdecznie zapraszamy na nagranie wykładu prof. Henryka Skarżyńskiego pt. Słuch w komunikacji społeczeństw świata. Wykład został nagrany i jest udostępniany dzięki współpracy Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” z Fundacją Pro Polonia ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.

Nagranie wykładu można obejrzeć BEZPŁATNIE po wypełnieniu formularza poniżej. Po wypełnieniu danych strona automatycznie przekieruje się na stronę z wykładem 🙂

prof. Henryk Skarżyński

światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 Specjalista Krajowy a następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” – 1993, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu – 1996, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – 2003. Dzięki 2 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

Autor i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy.

Profesor Honorowy Uniwersytetu w Provo, USA (1998), doctor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych -Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy członek polskiego i słowackiego towarzystwa otolaryngologów, pierwszy w historii pochodzący z Polski członek amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society, członek CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS. Laureat nagród państwowych – Premiera, Ministrów Zdrowia, Nauki i Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego oraz wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy, a także Miasta i Gminy Czyżew. W 25-tą rocznicę uzyskania przez Polskę wolności otrzymał tytuł Człowieka Wolności.

Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Główny inicjator przyjęcia w 2011 Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie – podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów, foniatrów, terapeutów mowy i okulistów. Zwieńczeniem działań było przyjęcie w 2011 Konkluzji Rady UE na temat. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012.

Istnieje możliwość wykupienia zaświadczenia ze szkolenia prof. Henryka Skarżyńskiego pt. Słuch w komunikacji społeczeństw świata. Zaświadczenie wydane zostanie osobom, które wpłacą 25 PLN i prześlą potwierdzenie wpłaty poprzez formularz poniżej (lub zapłacą szybkim przelewem) do 30 kwietnia 2023 r.

Dane do przelewu:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda nr konta 14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW. W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: