RODO w administracji publicznej

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli, serdecznie zapraszamy na szkolenie: RODO w administracji publicznej, które odbędzie się 3 lipca 2023 r. w godzinach 8:30-14:30 poprowadzi dla Państwa Marcin Kolasa

Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko poznają zagadnienia związane z RODO od strony teoretycznej, ale również poznają praktyczne rozwiązania, które będą mogli wprowadzić w swoim podmiocie.

-Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymają pełny pakiet dokumentacji RODO gotowej do wdrożenia.

– otrzymają prezentację

-otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu (imienny i numerowany elektroniczny certyfikat ze szkolenia wydanego przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli)

Szkolenie prowadzone przez dyplomowanego Inspektora Ochrony Danych z wieloletnią praktyką, pasjonata nowoczesnych technologii oraz cyberbezpieczeństwa, współpracującego z instytucjami publicznymi oraz podmiotami sektora prywatnego.

Zagadnienia szkolenia

1. Nie takie RODO straszne.

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z ochroną danych osobowych.
 • Kategorie danych osobowych.
 • Czy ja przetwarzam dane osobowe?
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich.
 • Podstawy prawne, a przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

2. Inspektor ochrony danych.

 • Czy muszę powołać IOD?
 • Kto może zostać IOD?
 • Wyznaczenie IOD.
 • Obowiązki i zadania IOD.

3. Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.

 • Prawo do uzyskania informacji.
 • Prawo dostępu do danych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przeniesienia danych.
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzania.

4. Administrator danych.

 • Obowiązki administratora danych.
 • Przetwarzanie danych przez współadministratorów.
 • Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania (pseudonimizacja, szyfrowanie, kopie zapasowe danych osobowych).
 • Zapewnienie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów oraz usług, gdzie przetwarzane są dane osobowe.
 • Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań.
 • Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dane dotyczą.

5. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka.

 • Zarządzanie ryzykiem ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków ochrony danych (DPIA)
 • Analiza ryzyka (cel, korzyści, niezbędne elementy, kryteria, szacowanie wystąpienia).

6. RODO w świecie IT.

 • Wymagania systemów informatycznych wobec RODO.
 • Zarządzanie oraz kontrola dostępu użytkowników do systemów i aplikacji.
 • Dostęp do sieci, zasobów i urządzeń sieciowych.
 • Ochrona urządzeń mobilnych.
 • Praca zdalna z wykorzystaniem urządzeń służbowych oraz prywatnych.
 • Kryptografia w praktyce.
 • Szyfrowanie danych oraz urządzeń.
 • Prawidłowa konfiguracja oraz zabezpieczenie infrastruktury IT.
 • Praktyczne przykłady i sposoby prawidłowego zabezpieczenia urządzeń oraz usług w podmiocie.

7. Naruszenia ochrony danych osobowych.

 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Co mam dalej robić?
 • Obowiązek zgłaszanie incydentów.
 • Rejestr naruszeń.
 • Odpowiedzialność pracownika związana z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

 • Omówienie Polityki Ochrony Danych oraz jej wdrożenie w podmiocie.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Klauzule informacyjne.
 • Monitoring wizyjny.
 • Umowy powierzenia.
 • Instrukcje, regulaminy oraz zarządzenia.
 • Przykłady dokumentacji do zastosowania w dziale kadr, księgowości, administracji czy IT w kontekście RODO.

Koszt szkolenia 399zł

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić
formularz rejestracyjny 

 1. Wypełnić poniższy formularz rejestracyjny
 2. Linki do szkolenia zostaną rozesłane 2 lipca 2023 do godziny 20:00
 3. W razie problemów należy napisać mail na adres:
  szkolenia.odnswp@gmail.com
 4. Szkolenie odbywa się tylko w dniu i godzinie
  podanej wyżej.