Oferta

CYKLE SZKOLEŃ w ODNSWP
ODN SWP

Szkoła Egzaminatora

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy zasiadają w komisjach egzaminacyjnych języka polskiego oraz wszelkich konkursach ortograficznych, olimpiadach etc. na cykl szkoleń pod nazwą Szkoła

Czytaj więcej »

Masz jakieś pytanie
Skontaktuj się z nami!