Szkolenia

Wydawnictwo

LekcjaEnter

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Oferta

Uncategorized
admin

Enter: Krótka ścieżka!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia w skróconej wersji projektu Lekcja: Enter! Szkolenia odbywają się w formule on-line w dniach: NIE PISZEMY SCENARIUSZY LEKCJI

Czytaj więcej »
Webinaria ODNSWP
Anja Laszuk

Webinar: Technologia z sercem

Szanowni Państwo, w ramach doskonalenia nauczycieli serdecznie zapraszamy na szkolenie Technologia z sercem, który odbędzie się w poniedziałek, 6 lutego 2023 roku o godz. 20:00 Cyt.

Czytaj więcej »
Z Kopernikiem przez świat
admin

Znajdź Kopernika 🙂

Szanowni Państwo, Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika.                                 To „Rok Kopernikański”, który jest jednocześnie 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicy śmierci tego Wybitnego

Czytaj więcej »

O nas

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli. Poprzez swoją ofertę ODN tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na Świecie: dbamy o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Rozwijamy kompetencje pedagogiczne, dydaktyczne i społeczne.

Kierunki działań rozwojowych ODN SWP

„Wizerunek i współpraca”

Rozpoznawalność, budowanie marki, promocja – stajemy się rozpoznawalni i poszukujemy organizacji partnerskich

„Rozwój nauczyciela”

Tworzenie warunków (programy, projekty, szkolenia, seminaria, zjazdy, etc. Na rzecz rozwoju misji.

„Język i tożsamość”

Pomagamy rozwijać sprawności językowe, język decyduje o przynależności i tożsamości narodowej.

Lekcja ENTER!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

Masz jakieś pytanie
Skontaktuj się z nami!