Data

kwi 07 2022
Expired!

Czas

8:00 pm

Filmografia na lekcjach

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli serdecznie zapraszamy na szkolenie Filmografia w szkole, które odbędzie się 10 marca 2022 o godz. 20:00 w formule online.

Opis szkolenia:

Film jest atrakcyjną poznawczo i wychowawczo dziedziną sztuki. Obecny w podstawach programowych języka polskiego w szkołach różnego typu stanowi dla nauczyciela wyzwanie i szansę. Wyzwanie, bo – jak każda nowość – każe się zastanowić, kiedy sięgnąć po film, jaki wybrać, jak włączyć go w proces dydaktyczno-wychowawczy, w jakim celu? Przede wszystkim jednak edukacja filmowa, nawet w najskromniejszym wydaniu (jeśli idzie o ilość wykorzystanych tytułów), jest wielką szansą dla edukacji.

Szkolenie poprowadzi Rafał Dajbor – aktor, dziennikarz. Od roku 2002 występuje w Teatrze Żydowskim w Warszawie. W latach 2004-2011 pracował w tym teatrze jako archiwista i koordynator pracy przyteatralnego Studia Aktorskiego.