Szanowni Państwo,

Kiedy w 2010 r. Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przygotowywał Konferencję Metodyczną „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, nikt z organizatorów nie spodziewał się, że przerodzi się ona w Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych. Zjazdy, które rokrocznie gromadzą prawie 150 pedagogów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Belgii, Czech, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czarnogóry, Australii, Włoch, Irlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Uzbekistanu, Łotwy, Estonii, Austrii, Węgier i innych krajów świata. Spotkanie te wpisały się na stałe w kalendarz całego polonijnego środowiska oświatowego jako wielkie święto.

W kolejnych latach zjazdy odbywały się w Warszawie i Toruniu, który również w 2023 roku będzie miastem goszczącym uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. IX Zjazd Nauczycieli odbywający się pod hasłem „Wschód-Zachód. Łączy nas Polska!” będzie nadzwyczajnym wydarzeniem, ponieważ stanowi część projektu „Z Kopernikiem przez świat” dedykowanego wybitnemu polskiemu naukowcowi.

W tym szczególnym roku, kiedy cały świat obchodzi pełną rocznicę narodzin, śmierci oraz wydania wielkiego dzieła mistrza, program spotkań wypełniony będzie panelami przybliżającymi sylwetki wybitnych Polaków oraz warsztatami pokazującymi jak, uczyć uczniów otwartych na świat, kreatywnych i potrafiących z uporem realizować swoje pasje, by – tak jak Kopernik – odkrywać prawa rządzące przyrodą i wytyczać tory rozwoju nauki dla przyszłych pokoleń. Nowością będzie udział nauczycieli ze szkół polskich, a tradycją – spacer po starówce jednego z najpiękniejszych polskich miast oraz bogaty program artystyczny.

Do zobaczenia w Toruniu!

Program IX Światowego Zjazdu Nauczycieli w Toruniu

15:00 Uroczysta Inauguracja Zjazdu, Ratusz Staromiejski

 • Słowo powitalne Gospodarzy Zjazdu
 • Wystąpienia Gości Honorowych
 • Program artystyczny w wykonaniu zespołu Violledies
16:30 Polskość i gwiazdy – wykład inauguracyjny

18:00 To już 10 lat! Tradycja i nowoczesność – 10 lat istnienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w misji wspierania oświaty polonijnej, (Hotel Bulwar)

09:30 Sesja I – Polacy Światu – treść i forma

 • Treści: Giganci nauki
 • Narzędzia: Język odziedziczony a język ojczysty. Porównanie kompetencji w zakresie języka polskiego uczniów z Polski i przebywających na emigracji.
 • Metody: Dzieciaki w kosmosie! Skuteczne sposoby realizacji założeń dydaktycznych na przykładzie projektu „Z Kopernikiem przez świat”. Wykład interaktywny.
 • Treści: Polacy światu – Polskie siły zbrojne na Zachodzie

13:30 Sesja II warsztatowa

(jeden warsztat do wyboru)

 • Panel 1. 13:30 – 16:00 Forum kadry kierowniczej szkół polonijnych. Wyzwania czasów.
 • Panel 2. 13:30 –16:00 Projekt: Szkoła 6.0. Networking i partnerstwo
 • Panel 3. 13:30 – 16:00 Jak się uczy mózg dziecka dwujęzycznego? Warsztaty neurodydaktyki

17:00 Kopernik i Krzyżacy – wieczór w ruinach zamkowych

09:30 Sesja III – Wyzwania czasów

 • Przemoc i stany lękowe – z czym zmaga się uczeń czasów popandemicznych i współczesnych
 • Edukacja pozaformalna jako wsparcie efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego
 • Sesja plenarna podsumowująca zjazd. Wnioski

Godz. 12:30 Obiad

Formularz rejestracyjny
REGULAMIN REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w rekrutacji na IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Polskich.

§1

1. Organizatorem zjazdu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

trzecia tura rekrutacji
2. Uczestnikiem zjazdu może zostać każdy nauczyciel uczący j. polskiego, kultury i historii Polski oraz innych przedmiotów w języku polskim, który wypełni formularz zgłoszeniowy do dnia 20 marca 2023 r.
3. Organizator do dnia 21marca 2023 r. wyśle informację o zakwalifikowaniu do udziału w zjeździe na adres mailowy podany przy rejestracji.
4. Uczestnik ma 7 dni od momentu poinformowania o zakwalifikowaniu do potwierdzenia obecności na zjeździe.
5. Obecność potwierdza się poprzez wniesienie opłaty rejestracyjnej i wysłania potwierdzenia wykonania przelewu na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com
6. Jeśli po 7 dniach, uczestnik nie odpowie twierdząco na udział w zjeździe, organizator wysyła informację o zakwalifikowaniu do kolejnej osoby z listy rezerwowej.
7. Liczba miejsc na IX Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich jest ograniczona.

§2
OPŁATY

1. Uczestnicy ze społecznych szkół polonijnych – opłata 50 € lub 50 $ lub 300 PLN
2. Uczestnicy ze szkół polskich działających w polskim systemie edukacji MEiN – 1000 PLN
3. Uczestnicy ze szkół polskich działających przez 5 dni w tygodniu w obcych systemach edukacji – 400 PLN
4. Uczestnicy z Ukrainy i Białorusi są zwolnieni z opłat (z wyjątkiem osób mieszkających i pracujących w Polsce – tym osobom dajemy 50% zniżki, tj. opłata wynosi 500 PLN).
5. Wpłaconej kwoty nie będzie można odzyskać po 15 maja 2023 r.

§ 3

W ramach opłaty konferencyjnej mieści się m.in. zakwaterowanie i wyżywienie w czasie zjazdu, certyfikat uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.15