Asystent dziecka wielokulturowego – jesień 2022

Szanowni Państwo,

do Polski przyjeżdża coraz więcej dzieci z Ukrainy, ale też innych dzieci cudzoziemskich, dzieci migrujących wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci i młodzież mają różnorakie problemy, w tym:

– problemy adaptacyjne

– problemy szkolne, w tym problemy z rozumieniem języka.

Również rodziny takich dzieci zmagają się z problemami  ( re)adaptacji do pobytu w Polsce. W związku z tym one też muszą dostać wsparcie, bo wówczas lepiej będą pomagały dziecku. Wsparcie to powinno pomóc im w znormalizowaniu własnych trudnych doświadczeń na linii rodzice-dziecko. Chodzi o kwestionowanie autorytetu rodziców zarówno przez szkołę jak i przez dziecko, ponieważ rodzice „nie współpracują” ( bo wstydzą się słabej znajomości języka i obawiają się kontaktu z nauczycielem), a w oczach dziecka z tego samego powodu traca pozycje autorytetu, kogoś kto bezpiecznie pozwala im funkcjonować w nowym świecie.

Wiemy, że dziecko międzykulturowe potrzebuje w szkole wsparcia nauczyciela, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kurs:

Nauczanie języka polskiego jako obcego – wybrane elementy (kliknij w obrazek)
Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego (kliknij w obrazek)
Konwersacyjny kurs j. ukraińskiego (kliknij w obrazek)

ASYSTENT DZIECKA MIĘDZYKULTUROWEGO

PROGRAM KURSU

21.09. Moduł 1. Podstawy prawne przyjmowania i funkcjonowania dzieci w szkole

28.09. Moduł 2. Współczesne problemy  pedagogiki międzykulturowej w teorii i praktyce

05.10. Moduł 3. Psychologia migracji

12.10. Moduł 4. Metodyka zajęć z dzieckiem międzykulturowym

19.10. Moduł 5.Diagnoza i wsparcie rodzin cudzoziemskich

26.10. Moduł 5. Praca z rodziną i gronem pedagogicznym/parentyfikacja

27.10. Moduł 7. Dialog międzykulturowy

ZAJĘCIA POPROWADZĄ

  • prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – rofesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.
  • Mirosława Gralla – Kaperzyńska – dyrektor Wydziału Administracyjno – Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
  • Paulina Szydłowska – Klakla – ukończyła Psychologię i Porównawcze studia Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada doświadczenie pracy na stanowisku psychologa w przedszkolu, pracowała również w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka. Specjalizuje się we wspieraniu funkcjonowania dzieci w sytuacji migracji (m.in. z rodzin powracających z zagranicy, cudzoziemskich, należących do mniejszości etnicznych).
  • Magdalena Dębowska – glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego, doradca metodyczny Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Hiszpanii, nauczycielka w szkołach polonijnych w Hiszpanii.
  • Wiktoria Gołyńska – pedagog, właściciel „Antoszki” – Centrum Adaptacyjnego dla dzieci ukraińskich.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat udziału w kursie wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Po zdanym egzaminie uczestnicy dostają zaświadczenie ukończenia kursu wydany przez ODNSWP zgodny ze wzorem MEiN.

Kurs rozpocznie się 21 września 2022 o godz. 20:00 i potrwa 7 tygodni.

Odbywać się będzie w formie zajęć e-learningowych ze spotkaniami na żywo (webinaria).

Nasze webinaria będą możliwe do odtworzenia przez dwa miesiące od zakończenia kursu.

OPŁATY

  • 700,00 zł dla osób, które uiszczą opłatę w całości– w systemie ratalnym: pierwsza rata w wysokości 420,00złdruga rata w wysokości 320,00zł po dwóch tygodniach kursu
  • 650,00 zł dla osób, które uiszczą opłatę w całości przed 3 września 2021 oraz dla szkół, które zapiszą minimum 3 osoby
  • 1000,00 zł dla osób, które wykupią kurs na asystenta i kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
  • 550, 00 zł dla osób, które uczestniczą w sierpniowym kursie nauczania języka polskiego jako obcego.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego.

Dane do przelewu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

ILOŚĆ MIEJSC w kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.