Data

lis 16 2023
Expired!

Czas

8:00 pm - 9:00 pm

Etykieta listów, maili i smsów cz. 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „Etykieta listów, maili i smsów”, które odbędzie się w dniach 9 i 16 listopada 2023 w formule on-line.

Program szkolenia/Opis szkolenia:

Ludzie listy piszą…, ale też e-maile, życzenia, podania, protokoły, sprawozdania. Każde wysyłane pismo kształtuje wizerunek nas i naszego  miejsca pracy na zewnątrz. Powinno zatem być przygotowane z zachowaniem zasad poprawności i staranności językowej. W trakcie zajęć zwrócimy Państwa uwagę na kwestie poprawnościowe dotyczące redagowania różnego typu pism. Zaadresujemy kopertę, rozpoczniemy pisać list, e-mail, podanie… Porozmawiamy o zwrotach grzecznościowych na początku i końcu listów i e-maili, pułapkach ortograficznych i interpunkcyjnych, używanych w korespondencji i pismach urzędowych konstrukcjach składniowych, a także o układzie graficznym pism.

Szkolenia poprowadzi prof. Danuta Krzyżyk – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. W latach 2004-2011 była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2004-2007 uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i członkiem Koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego RJP. Uczestniczy w pracach Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU. a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od roku 2000 jest egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, a od 2009 roku – rzeczoznawcą MEN. Współpracuje ze szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

ZAPISY: https://odnswp.pl/2023/10/25/etykieta-listow-maili-i-smsow/

Dodaj komentarz