Data

paź 11 - 13 2023
Expired!

Czas

2:00 pm - 10:00 am

Kongres Rzeczpospolita Kresowa

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dniach 11-13 października organizuje we współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim spotkanie działaczy towarzystw kresowych oraz przedstawicieli polskich szkół zainteresowanych podtrzymywaniem wiedzy o kulturze i dziedzictwie wschodnich i południowych terenów II Rzeczypospolitej. Wydarzenie jest zaplanowane w Olsztynie oraz Ostródzie i będzie mieć formę kongresu. W ramach programu odbędzie się merytoryczna dyskusja nad proponowanymi do wdrożenia programami edukacyjnymi popularyzującymi historię, ludzi i kulturę kresową.

Kulminacyjnym punktem będzie inauguracja kampanii społecznej „Poznaj Kresy”. W ramach kampanii oprócz informacji, spotkań i wywiadów planujemy uruchomienie dwóch dużych projektów mogących w naszym przekonaniu przyczynić się do popularyzacji wśród młodego pokolenia wspaniałego dorobku mieszkańców dawnych Kresów RP.

Pierwszy z nich to przygotowane metodyczne wyjazdy edukacyjne na tereny dzisiejszej Wileńszczyzny, umożliwiające zapoznanie się z kulturą kresową, ale również praktyczne zrealizowanie zagadnień programu nauczania z języka polskiego oraz historii.

Drugi to akcja propagująca przyjmowanie imion „patronów – ludzi lub miejsc” związanych z kresową nauką lub kulturą, przez polskie placówki oświatowe, a następnie współpraca z działającymi lokalnie towarzystwami kresowymi oraz placówkami polskimi na terenie dzisiejszej Litwy, Ukrainy czy Zaolzia.

ZAPISY: https://odnswp.pl/2023/09/21/kongres-rzeczpospolita-kresowa/

Dodaj komentarz