Data

wrz 19 2022
Expired!

Czas

8:00 pm - 8:00 pm

Nauczanie JPJO w grupach wschodniosłowiańskich w klasach szkół średnich

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach wschodniosłowiańskich w klasach starszych”, które odbędzie się 19 września 2022 o godz. 20:00. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli starszych klas szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

W czasie szkolenia dowiemy się, jakie “chwyty” i “triki” stosować, by jak najłatwiej nauczyć języka polskiego naszych uczniów pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Słowenii, Słowacji, Czech i krajów rosyjskojęzycznych.

Szkolenie poprowadzi dr Grażyna Agnieszka Przechodzka – Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej; starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej i językoznawstwa, a także dydaktyki języków obcych. Wzięła udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów (i współautorką 8) poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym zagadnieniom interferencji językowej i standaryzacji programów nauczania JPJO) oraz współautorką 2 zbiorów zadań certyfikatowych: Wokół Lublina (Lublin 2009) i Celuję w C2 (Kraków 2009). Od r. 2000 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.’

Dodaj komentarz