Data

gru 12 2023
Expired!

Czas

8:00 pm - 9:00 pm

Szkoła Egzaminatora

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy zasiadają w komisjach egzaminacyjnych języka polskiego oraz wszelkich konkursach ortograficznych, olimpiadach etc. na cykl szkoleń pod nazwą Szkoła Egzaminatora.

Szkolenia będą odbywać się od wtorku 21 listopada przez 4 tygodnie na platformie ZOOM o godz. 20:00 (liczba jest miejsc jest ograniczona).

Program szkoleń:

  • 21 listopada – Ortografia i błędy ortograficzne. Interpunkcja i błędy interpunkcyjne (z uwzględnieniem nowych zasad)
  • 28 listopada – Stylistyka i błędy stylistyczne
  • 5 grudnia – Gramatyka i błędy gramatyczne i leksykalne.
  • 12 grudnia – Kompozycja i spójność tekstu.

Szkolenia poprowadzi prof. Danuta Krzyżyk – przewodnicząca Zespołu Ortograficznego przy Radzie Języka Polskiego, jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. W latach 2004-2011 była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2004-2007 uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i członkiem Koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego RJP. Uczestniczy w pracach Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU. a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od roku 2000 jest egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, a od 2009 roku – rzeczoznawcą MEN. Współpracuje ze szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

ZAPISY: https://odnswp.pl/2023/11/04/szkola-egzaminatora/

Dodaj komentarz