Data

cze 05 2024
Expired!

Czas

8:00 pm - 9:00 pm

Zmiany w zasadach ortografii

!!!ZMIENIONY TERMIN SZKOLENIA!!!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „Zmiany w zasadach ortografii” które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 5 czerwca 2024 r. o godz.: 20:00 w formule on-line.

Program szkolenia/Opis szkolenia:

Czy wiesz, że… Rada Języka Polskiego uchwaliła aż 11 zmian zasad ortografii? Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia dopuszczalna będzie rozdzielna pisownia cząstek takich jak: super-, ekstra-, wege-, makro-…; nazwy mieszkańców wsi, miast ich dzielnic oraz osiedli, powinniśmy pisać wielką literą: Warszawianin, Wrocławianin, Gdańszczanin, Zamościaka, Mokotowianin; wprowadzona zostanie pisownia wielką literą pojedynczych egzemplarzy wyrobów przemysłowych np.: samochód marki Renault (nie jak dotychczas – renault). Zapraszamy do zapoznania się z całą resztą zmian, omówione one zostaną podczas naszego szkolenia.

Szkolenia poprowadzi prof. Danuta Krzyżyk – wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego, jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. W latach 2004-2011 była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2004-2007 uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i członkiem Koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego RJP. Uczestniczy w pracach Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU. a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od roku 2000 jest egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, a od 2009 roku – rzeczoznawcą MEN. Współpracuje ze szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

ZAPISY: https://odnswp.pl/2024/05/17/zmiany-w-zasadach-ortografii/

Dodaj komentarz